konferencja

konferencja

Choroba Parkinsona i inne parkinsonizmy:
neurologia spotyka się z psychiatrią

21-22 kwietnia 2023, Łódź

Miejsce Konferencji:


Hotel Ambasador Premium****
90-315 Łódź
ul. Kilińskiego 145
Tel: +48 42 677 15 40
Tel: +48 793879798

Organizatorzy

Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego UMED w Łodzi

Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UMED w Łodzi

Organizator wykonawczy

UNISONO
Monika Wendorff
tel: 504 292 792
mail: biuro@uni-sono.pl

Kontakt
z uczestnikami

Wanda Wilgucka – Gąsiorowska
tel: 504 292 782
mail: wanda@uni-sono.pl

Rezygnacja

Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: biuro@uni-sono.pl


W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%

  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%

  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.