konferencja

Opłaty
za uczestnictwo w konferencji

opłata

Lekarze *

Osoby towarzyszące **

Do 20 lutego

450,00 PLN

300,00 pln

Do 20 marca

500,00 PLN

350,00 pln

Do 20 kwietnia

550,00 PLN

400,00 pln

Na miejscu

650,00 PLN

450,00 pln

* weryfikacja będzie przy odbiorze materiałów zjazdowych na miejscu
** Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.


UWAGA!!!
Firmy opłacające uczestnictwo lekarzy, rezydentów lub pielęgniarek – do kwot podanych w tabeli muszą doliczyć 23% podatku VAT.


O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.


Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy uczestnictwa w uroczystej kolacji**

** Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Opłata rejestracyjna
dla lekarzy obejmuje:

  • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm,
  • program szczegółowy
  • materiały zjazdowe,
  • poczęstunki podczas przerw
  • certyfikat uczestnictwa
 
 

UROCZYSTA KOLACJA**

** Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

 

opłaty rejestracyjne

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy:
UNISONO Monika Wendorff
92-701 Łódź; Kopanka 12E


Nr. konta: 10 1140 2004 0000 3902 7555 6372
z dopiskiem: Parkinson 2023