konferencja

Program konferencji

Konferencja rozpocznie się
Sesją Jubileuszową z okazji Dnia Choroby Parkinsona

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych
Sekcja Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

 

Program Sesji

Prowadzący: Sławomir Budrewicz, Andrzej Bogucki

13.00- 13.20
Czy płeć ma znaczenie w chorobie Parkinsona?
Joanna Siuda, Katowice

13.20 – 13.40
Dysautonomia i funkcje poznawcze w chorobie Parkinsona
Jarosław Sławek, Gdańsk

13.40 – 14.00
Terapie inwazyjne w chorobie Parkinsona.
Wytyczne European Academy of Neurology / MDS – European Section 2022
Andrzej Bogucki, Łódź

14.00 – 14.20
Rola opiekuna pacjenta z chorobą Parkinsona

Sławomir Budrewicz, Wrocław

14.20 – 15.00
Przerwa; lunch jednodaniowy

14.30 – 15.00
Spotkanie inauguracyjne uczestników pierwszej edycji Akademii Młodego Neurologa

 

Program Konferencji

Sesja I

Prowadzący: Sławomir Budrewicz, Andrzej Bogucki

15.00 – 15.20
Choroba Parkinsona: nie tylko objawy ruchowe
Jarosław Sławek, Gdańsk

15.20 – 15.40
Specyfika i odrębności psychogeriatrii: nie tylko objawy psychiatryczne
Jakub Kaźmierski, Łódź

15.40 – 16.00
Lewodopa: lek wciąż niezastąpiony
Andrzej Bogucki, Łódź

16.00 – 16.20
Agoniści dopaminergiczni: kiedy i dla kogo?

 Agata Gajos, Łódź

16.20 – 16.40
Inne leki przeciwparkinsonowskie

Monika Rudzińska, Kraków

16.40 – 17.00 
Inhibitory COMT w praktyce klinicznej
Aleksandra Karbowniczek, Warszawa

17.00 – 17.30  
Przerwa kawowa

 

Sesja II

Prowadzący: Joanna Siuda, Tomasz Sobów

17.30 – 18.05  
Halucynacje i urojenia w przebiegu choroby Parkinsona
Dwugłos:
neurolog
– Sławomir Budrewicz, Wrocław
psychiatra – Tadeusz Parnowski, Warszawa

18.05 – 18.40  
Depresja i apatia w chorobie Parkinsona
Dwugłos:
neurolog
– Agnieszka Gorzkowska
psychiatra – Radosław Magierski, Łódź

18.20 – 18.35
Otępienie w chorobie Parkinsona
Dwugłos:
neurolog
– Joanna Siuda, Katowice
psychiatra – Tomasz Sobów, Łódź

Wykład sponsorowany firmy Abbvie
19.15 – 19.35 
Przekraczając granice choroby Parkinsona- nowe szanse w programie lekowym dla pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona
Jarosław Sławek, Gdańsk

 

Sobota, 22.04.2023

Sesja III 

Prowadzący: Agata Gajos, Dariusz Koziorowski

09.00 – 09.25 
Otępienie z ciałami Lewy’ego
Radosław Magierski, Łódź

09.25 – 09.50
DBS: kiedy, dlaczego i dla kogo
Michał Schinwelski, Gdańsk

10.10 – 10.45
DBS: zaburzenia emocjonalne i behawioralne
Dariusz Koziorowski, Warszawa

 

Sympozjum firmy GE

Prowadzący: Andrzej Bogucki, Jakub Kaźmierski

10.30 – 10.50 
Choroba Alzheimera czy otępienie z ciałami Lewy’ego?
Jakub Kaźmierski, Łódź

10.50 – 11.10 
Pacjent w wieku podeszłym: parkinsonizm polekowy czy choroba Parkinsona?
Andrzej Bogucki, Łódź

11.10 – 11.30 
SPECT i PET: obrazowanie czynnościowe w parkinsonizmach i otępieniu
Agata Gajos, Łódź

11.30 – 12.00
Przerwa, lunch jednodaniowy

 

Sesja IV

Prowadzący: Sławomir Budrewicz, Agata Gajos

12.00 – 12.35  
Parkinsonizm polekowy czy choroba Parkinsona?
Dwugłos:
psychiatra
– Tomasz Sobów, Łódź
neurolog – Stanisław Szlufik, Warszawa

12.35 – 13.10  
Parkinsonizmy atypowe (postępujące porażenie nadjądrowe, zanik wieloukładowy, zespół korowo-podstawny)
Dwugłos:
neurolog – Sławomir Budrewicz, Wrocław
psychiatra – Radosław Magierski, Łódź

13.10 – 13.45 
Zaburzenia snu w chorobie Parkinsona
Dwugłos:
neurolog
– Stanisław Szlufik, Warszawa
psychiatra – Adam Wichniak, Warszawa

13.45 
Zakończenie konferencji